Atlikti darbai

Specializuota nuotekų valymo sistema

Nuotekų valymo sistema su elektros įvadu. Dangčiai be išsikišimo.

Nuotekų valymo įrenginys

BioTornado B10A su išvalyto vandens siurbline įrengimas Kazlų rūdoje

Vandens gręžinio siurblinė

Vandens gręžinio siurblinės įrengimas gyvenamųjų namų kvartale

Infiltracinių talpų įrengimas
Valymo įrenginys

Sumontuotas „BioTornado“ BNVĮ, kuris valo nuotekas iki 15 gyventojų.

Naftos atskirtuvo montavimas

Naftos atskirtuvo įrengimas Mickūnuose

BioTornado B8A montavimas

Nuotekų valymo įrenginio BioTornado B8A ir infiltracinių šulinių montavimas Vilniaus raj.

Specialūs darbai

Slėginės nuotekų trasos remontas

Naftos atskirtuvo įrengimas

Naftos atskirtuvo įrengimas gyvenamųjų namų kvartale Vilniuje

Lietaus nuotekų sistema

Lietaus nuotekų sistemos įrengimas

Kiti darbai

Elektros kabelio įrengimo darbai

Nuotekų valymo sistema gamybos įmonėje

Buitinių ir gamybinių nuotekų valymo sistemos įrengimas žuvies perdirbimo įmonėje

Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžinio įrengimas gyvenamųjų namų kvartale Sakalų kalvos

Nuotekų trasų įrengimas

Vandens trasų įrengimas gyvenamųjų namų kvartale Sakalų kalvos

Biologinis nuotekų valymo įrenginys

BioTornado B6A su 1.5m skersmens infiltraciniu šuliniu montavimas

Nuotekų sistemos atnaujinimas

Senos nuotekų sistemos keitimas nauja su BioTorando biologiniu nuotekų valymo įrenginiu.

Vandens siurblinė

Vandens gręžinio siurblinės įrengimas

Speciali valymo sistema

Specializuotai gamybos įmonei suprojektuota ir įgyvendinta gamybinių nuotekų valymo sistema.

Naftos gaudyklė

Naftos gaudyklė su apvedimo linija.

UAB „Biotechnologijos grupė“ konsultuoja
+370 647 14207 +370 608 27584