Fosforo ir azoto tarša, eutrofikacija ir vis griežtesni reikalavimai

Fosforo ir azoto tarša, eutrofikacija ir vis griežtesni reikalavimai

Aplinkos užterštumas azoto ir fosforo junginiais nuolat auga. Vykstant nuotekų valymui, likutiniai azoto ir fosforo junginiai, patekę į gamtinius vandenis, sukelia eutrofikacijos procesą ir pažeidžia vandens telkinių ekologinę pusiausvyrą.

Būtent azoto ir fosforo junginiai sukelia eutrofikaciją ir natūralių vandens ekosistemų būklės blogėjimą, todėl nuotekų valymas turi būti orientuotas į biogeninių medžiagų pašalinimą. Azoto ir fosforo junginių šalinimas iš nuotekų tampa aktualia problema ne tik dideliems, bet ir mažiesiems NVĮ.

Augant aplinkos užterštumui azoto ir fosforo junginiais, LR Aplinkos ministerija parengė Nuotekų tvarkymo reglamento pataisas: atsirado reikalavimas, kad mažųjų biologinio valymo įrenginių, kurių pajėgumas per parą neviršija 5 m3, momentinis didžiausių leistinų koncentracijų normatyvas fosforo junginiams būtų 5 mg/l, azoto junginiams – 25 mg/l. Kai kuriose Europos Sąjungos šiaurės šalyse (Suomija, Švedija) šie reikalavimai dar griežtesni, pavyzdžiui, bendrojo fosforo koncentracija išvalytose nuotekose neturi viršyti 1 mg/l.

 

Valymoirenginiai.lt medžiaga