Fosforo ir azoto valymas

Fosforo ir azoto valymas

Azoto ir fosforo pašalinimas iš nuotekų tapo kylančiu pasauliniu susirūpinimu, nes šie junginiai sukelia natūralaus vandens eutrofikaciją. Be to, nitratai kelia pavojų žmonių sveikatai. Nuotekų valymui dažniausiai naudojamas aktyviojo dumblo procesas, tačiau dažnai nuotekų valymo įrenginių nuotekose lieka fosforo ir azoto amonio ir (arba) nitrato likučių. Taigi, norint pašalinti azotą ir fosforą iš nuotekų, reikalingas tolesnis apdorojimas.