Iš ko gaminamas aktyvus dumblas(bakterijos), kaip jis veikia?

Iš ko gaminamas aktyvus dumblas(bakterijos), kaip jis veikia?

Aktyvusis dumblas (tiksliau, veiklusis dumblas – VD) yra dribsnių pavidalo pilka, gelsvai rusva ar ruda mikroorganizmų masė, aerotankų ar bioreaktorių biocenozė.

Daugiau, kaip 90 procentų šios biocenozės sudaro bakterijos, dauguma jų – heterotrofinės. Bakterijos nėra kažkaip dirbtinai modifikuotos, tai tie patys organizmai, kurių gausu gamtinio vandens telkiniuose. Bakterijos į nuotekas patenka iš aplinkos, veiklusis dumblas susidaro įrenginiams veikiant. Palaipsniui nuotekų valyklose, veikliajame dumble, didėja bakterijų koncentracija, nes jos gauna pakankamai maisto (tai nuotekų teršalai), o bakterijų gyvybinei veiklai sudaromos palankios sąlygos. VD dribsnių sudėtyje daugybė bakterinių ląstelių, panirusių į gleives.

Dribsnių susidarymą, t.y. bioflokuliaciją, sąlygoja tai, kad bakterinių ląstelių paviršiuje susikaupia egzopolimerai, turintys jonaktyvias ir nejonogenines funkcines grupes ir galintys funkcionuoti kaip polielektrolitai.

Šių polimerų sąveikos rezultate tarp atskirų bakterinių ląstelių atsiranda tilteliai ir susidaro sudėtinga dribsnių struktūra. Veikliojo dumblo įrenginių technologijose svarbu ne tik greitas veikliojo dumblo dribsnių susidarymas, bet ir greitas jų atsiskyrimas nuo valyto vandens, greita sedimentacija. Dribsnių sedimentacija priklauso nuo jų tankumo, lyginamojo svorio, nuo gyvų organizmų skaičiaus ir nuo jų masės bei formos. Dribsnių tankumui reikšminga mikroorganizmų rūšinė sudėtis, o pastaroji savo ruožtu priklauso nuo nuotekų kokybės rodiklių, nuo nuotekų tiekimo greičio, nuo aeracijos.

 

Valymoirenginiai.lt medžiaga