Kaip vyksta buitinių nuotekų tarša?

Kaip vyksta buitinių nuotekų tarša?

Buitinės nuotekos susidaro iš žmonių kūno išskyrų, virtuvės, vonios paplavų, buityje naudojamų cheminių medžiagų. Vanduo yra geras tirpiklis ir dalyvauja hidrolizės procese, todėl vandenyje esančios medžiagos yra. Medžiagų irimą greitina bakterijų išskiriami fermentai (buitinėse nuotekose yra bakterijų).

Trūkstant deguonies, organinių medžiagų skaidymas vyksta nepilnai, išsiskiria acto, sviesto, pieno rūgštys. Patekę į upelį, nevalytos buitinės nuotekos didina upelio vandens užteršumą organinėmis medžiagomis.

Stipriai užteršus upelį (kai jo vandenyje organinių medžiagų kiekis pagal BDS rodiklį tampa didesnis, nei 18 mg O2/l), ištirpusio deguonies vandenyje beveik nebelieka ([O2] < 2 mg/l), todėl čia vyrauja anaerobiniai procesai, kuriems vykstant išsiskiria metanas, sieros vandenilis, anglies dioksidas. Mikroorganizmų skaičius gali siekti keletą milijonų viename mililitre. Masiškai vystosi siūlinės bakterijos Sphaerotillus natans, gleives išskiriančios bakterijos Zoogloea ramigera, Beggiatoa ir Thiothrix genčių sieros bakterijos, iš pirmuonių – daug bespalvių žiuželinių, infuzorijų. Palaipsniui upelio vandens kokybė blogėja, jis virsta pelke.

 

Valymoirenginiai.lt medžiaga