Kokie buitinių nuotekų taršos padariniai?

Kokie buitinių nuotekų taršos padariniai?

Nepakankamai išvalydamos nuotekas, nuotekų valyklos nuolat didina teršalų koncentracijas paviršinio vandens telkiniuose.

Blogėja upių vandens kokybė ir jos ima nebeatitikti labai geros ir geros upių klasės reikalavimų. Visa LR teritorija paskelbta eutrofikacijai jautria zona, todėl joje taikomi griežtesni reikalavimai nuotekų išleidimui į aplinką (Tarybos direktyva…,1991). Nepakankamai išvalomos nuotekos didina gamtinuose vandens telkiniuose maistinių medžiagų kiekį, kuris reikalingas dumbliams augti, taip sukeliant eutrofikaciją, o vėliau deguonies koncentracijos mažėjimą, nes ištirpęs deguonis yra naudojamas nunykusiems dumbliams suoksiduoti.

Efektyvus nuotekų valymas ypač aktualus klimato atšilimo kontekste, siekiant Lietuvos prisitaikymo prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių politikos strateginio tikslo – sumažinti gamtinių ekosistemų ir šalies ūkio sektorių pažeidžiamumą.

 

Valymoirenginiai.lt medžiaga