Nuotekų tvarkymo reglamentas – kas svarbu įsirengiant nuotekų valymo įrenginius?

Aplinkos apsaugai pastaruoju metu skiriama vis daugiau ir daugiau dėmesio. Tai yra teisingas žingsnis link švaresnės aplinkos ir mažesnės neigiamos įtakos aplinkai. Viena iš aktualių temų šioje srityje yra buitinių nuotekų valymas, griežtėjantis nuotekų tvarkymo reglamentas bei būdai skatinti žmonių sąmoningumą.

Todėl šiandien pakalbėsime apie tai kokie nuotekų tvarkymo reikalavimai taikomi šiuo metu buitiniams vartotojams ir ką būtina žinoti apie valymo įrenginius.

Paskutinis nuotekų tvarkymo reglamentas

2020 metais parengti Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti kuo efektyvesnį nuotekų tvarkymą bei sustiprinti į aplinką išleidžiamų nuotekų kontrolę.

Teisinis reglamento reguliavimas įsigaliojo nuo 2021 balandžio 1 d, tačiau tam tikrais reglamente numatytais atvejais yra taikomi ir pereinamieji laikotarpiai.

Naujausias nuotekų tvarkymo reglamento  oficialus tekstas skelbiamas teisės aktų registre.

Šis reglamentas ir jo pakeitimai aktualūs pakankamai dideliam kiekiui Lietuvos žmonių. 2021 metų duomenimis, vis dar 23 proc. gyventojų nuotekas tvarko individualiai, nėra prisijungę prie centrinės nuotekų tvarkymo sistemos.

Dabartiniai reikalavimai buitiniams nuotekų valymo įrenginiams

Individualius nuotekų valymo įrenginius gali naudoti tų namų savininkai, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali prisijungti prie centrinių nuotekų tvarkymo įrenginių. Dažniausiai tai nuo miestų nutolusios vietovės ir gyvenvietės, nauji individualių namų rajonai.

Įrengti nuotekų valymo įrenginiai privalo būti sertifikuoti ir jų išvalomos nuotekos turi atitikti nuotekų tvarkymo reglamente išdėstytus kriterijus. Tai reiškia, jog naudoti galima tik sandarius, gamyklinius įrenginius. Tuo tarpu nuotekų duobės, bačkos ar kitos „tradicinės“, atgyvenusios priemonės ir metodai yra laikomi aplinkosauginiu pažeidimu.

Individualaus namo savininkas naudojantis biologinius nuotekų valymo įrenginius turi turėti įrenginio sertifikatus, perteklinio dumblo išvežimo dokumentus, visą su įrenginiais susijusią dokumentaciją bei sutartis su nuotekų tvarkytojais, priežiūros specialistais. Šių dokumentų gali bet kada paprašyti aplinkosaugininkai patikrinimo metu.

Seniau pastatytiems nuotekų valymo įrenginiams, kurie pagal atnaujintą reglamentą jau nebeatitinka reikalavimų, suteiktas pereinamasis laikotarpis įrenginių atnaujinimui ar pakeitimui.

Paskutinių nuotekų valymo reglamento pakeitimų metu, didelis dėmesys buvo skirtas fosforo ir azoto junginiams ir jų kiekiui išvalytose nuotekose. Tarša fosforu ir azotu kenkia aplinkai, dėl to prastėja vandens būklė ne tik gruntiniuose vandenyse, bet ir atviruose vandens šaltiniuose bei Baltijos jūroje. Todėl sulig kiekvienu reglamento pakeitimu mažėja leidžiama šių junginių norma į aplinką išleidžiamose išvalytose nuotekose.

Rinkitės žinomus nuotekų valymo įrenginių gamintojus

Siekdami sutaupyti žmonės dažnai galvoja, jog biologiniai nuotekų valymo įrenginiai yra paprasti ir juos galima „nukopijuoti“ bei pasigaminti patiems. Arba įsigyti pigiau iš trečiųjų šalių. Tai būna klaida, nes tokie „pasidaryk pats“ projektai ne tik neturi sertifikatų, bet ir neatitinka keliamų reikalavimų. Patikrinimo metu tokie įrenginiai gali užtraukti tūkstantines baudas ir aplinkos teršimą.

Todėl geriausias ir mažiausiai rūpesčių keliantis kelias – įsigyti valymo įrenginius iš Lietuvoje žinomų bei sertifikuotų gamintojų.