Nuotekų tvarkymo taisyklės

Gyventojai, individualiai tvarkantys nuotekas, turi laikytis tam tikrų taisyklių. Jos galioja visiems, kurie nėra prisijungę prie centrinių nuotekų tvarkymo tinklų ir individualiuose namuose yra įsirengę biologinius nuotekų valymo įrenginius, septines sistemas, nuotekų rezervuarus ar kitus įstatymais leidžiamus įrenginius nuotekoms. Taisyklės minimaliai gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio bei nuo savivaldybės, tačiau jų pagrindas yra numatytas įstatymais ir aprašytas nuotekų tvarkymo reglamente, tad taisyklės visiems vienodos.

Tad kokias nuotekų tvarkymo taisykles privalo žinoti visi individualių namų savininkai?

Taisyklė #1: reikia sudaryti sutartį su nuotekų išvežėjais

Nesvarbu koks įrenginys naudojamas, jame susidaro atliekų, kurias reikia tam tikru laiku išvežti. Jei naudojamas biologinis nuotekų valymo įrenginys, susikaupusį dumblą reikės išvežti kartą ar du per metus. Jei naudojamas nuotekų rezervuaras, jį gali tekti ištuštinti kartą per savaitę ar porą kartų per mėnesį. Tam reikia sudaryti sutartį su tokias paslaugas teikiančia įmone.

Taisyklė #2: galima eksploatuoti tik sandarius įrenginius

Nuotekoms skirti įrenginiai privalo būti sandarūs ir gamykliniai, su visai reikiamais sertifikatais ir kokybę bei reikalavimų atitiktį patvirtinančias dokumentais. Savadarbiai įrenginiai ar importuoti iš kitų šalių ir kurie neišvalo nuotekų iki lygio, kuris numatytas nuotekų tvarkymo reglamente, nėra leistini ir jų naudojimas gali užtraukti baudą.

Jei naudojant valymo įrenginį ar rezervuarą pastebėta, kad jis tapo nesandarus, privaloma kuo greičiau sutvarkyti įrenginį.

Taisyklė #3: į nuotekas negali patekti kenksmingų medžiagų

Reikia užtikrinti, jog į septikus naudojančius įrenginius, biologinius nuotekų įrenginius bei po jais esančius filtrus, nepatektų kenksmingų medžiagų, kurios gali užteršti gruntą ar sutrikdyti įrenginio darbą.

Kenksmingomis medžiagomis yra laikomi dažai, lakai, riebalai, akumuliatorių rūgštys, skiedikliai, tepalai, degalai, vaistai ir pan. Taip pat svarbu užtikrinti, jog į valymo įrenginius nepatektų lietaus ar gruntinis vanduo.

Naudinga informacija savarankiškai tvarkantiems nuotekas

Informacija kinta, nuotekų tvarkymo reglamentas keitėsi ir griežtėjo pastaraisiais metais, todėl svarbu žinoti, kokia informacija remtis ir kokiomis nuostatomis vadovautis. Šie aktai, įstatymai ir informacija yra pagrindiniai reikalingi individualiai tvarkantiems nuotekas:

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės

Nuotekų tvarkymo reglamentas

Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas

Taip pat kiekviena savivaldybė turi vietines Tvarkos ir švaros taisykles bei nuotekų tvarkymo taisykles teritorijoms, kuriuose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų. būtina susipažinti ir su jomis.