Kas yra smėlio gaudyklė?

Smėlio gaudyklės arba smėliagaudės yra skirtos sulaikyti nuotekų nešamas mineralines priemaišas: smėlį, žvyrą, anglies daleles bei kitus panašius kietus darinius. Smėlio ir kitų mineralinių priemaišų atskyrimas nuo nuotekų yra svarbus siekiant apsaugoti nuotekų valymo įrenginius.

Smėliagaudžių funkcija:

  • Apsaugo nuotekų valymo įrenginius nuo sunkaus dumblo susidarymo ir kaupimosi, kurį sunku pašalinti.
  • Apsaugo nuo perteklinio nuotekų valymo įrenginių susidėvėjimo (smėlis veikia kaip abrazyvas, tad kenkia valymo įrenginiams).

Kur dažniausiai montuojamos smėlio gaudyklės?

Į namų ūkiuose įrengiamus nuotekų valymo įrenginius retai patenka didesnis kiekis smėlio, tad paprastai privatūs pirkėjai mažai rūpinasi smėlio gaudyklėmis. Tačiau pramoniniuose objektuose yra gana įprasta įrengti smėlio gaudykles. Kai kuriais atvejais, tai netgi privaloma.

Dažniausiai smėlio gaudyklės yra įrengiamos:

  • Pramonės įmonėse,
  • Skerdyklose,
  • Maisto perdirbimo įmonėse,
  • Gamtinių išteklių perdirbimo įmonėse,
  • Stovėjimo aikštelėse,
  • Požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse.

Kaip veikia smėlio gaudyklės?

Smėlio gaudyklės gali būti įvairių formų, dydžių ir galingumų. Paprastai smėliagaudės skirstomos į horizontalias, vertikalias, tangentines bei aeruojamas. Tačiau nepaisant to, kokia smėlio gaudyklė siūloma, jų veikimo principas išlieka daugmaž panašus.

Kadangi smėlio ir kitų mineralinės kilmės medžiagų svoris yra didesnis už vandens, priemaišos skęsta. Taip sakant, veikia sunkio jėga. Smėlio gaudyklėse nusėda teršalai, kurių savitasis sunkis yra apie 2,65.

Nuotekų tekėjimo greitis kalbant apie smėlio gaudykles yra labai svarbus, jis turi būti toks, kad nusėstų tik smėlis ir kietosios priemaišos, tuo tarpu organinės kilmės priemaišos nenusėstų. Jei nuotekų tekėjimo greitis nėra optimalus, kyla rizika, jog kartu su smėliu nusės ir organinės medžiagos. Tokiu atveju reikalingas tikslingas sekcijos atjungimas. Nedidelis smėlio kiekis patekęs į nuotekų valymo įrenginį iš tikro nėra labai baisus, jį gali išsiurbti specialiu siurbliu, kuomet susikaupia didesnis kiekis.

Smėliagaudės išskiriamų dalelių minimalus dydis – 0,3 mm, o jų sėdimo greitis – 0,03 m/s. Tinkamai parinkta ir gerai veikianti smėlio gaudyklė sulaiko apie 65-75 proc. mineralinių teršalų esančių nuotekose.